28
April, 2022
398254079237_n
The Director of Manava Bharati Society Dr. Himanshu Shekhar received an award from the CM of Uttarakhand Shri Pushkar Singh Dhami
10:00 am - 2:00 pm

On 28 April 2022, The Director of Manava Bharati Society Dr. Himanshu Shekhar received an award from the Chief Minister of Uttarakhand Shri Pushkar...